Fordelene med leasing er mangeLeasing gjør at du kan sikre din bedrift topp moderne utstyr til enhver tid, samtidig frigjør leasing kapital i din bedrift som kan benyttes til inntektsgivende formål. 

I praksis innebærer leasing at Butikkfinans kjøper og eier driftsmidlene etter dine spesifikasjoner og valgte leverandører. Din bedrift får et månedsbeløp i en leieperiode å forholde seg til, som gir deg god kostnadsoversikt og styring.

Leieperioden kan variere fra 1-7 år.

Etter utløpt leieperiode kan du velge: 

  • Anmode om å få kjøpe utstyret til en fornuftig pris 
  • Å fortsette leieforholdet til lavere leie
  • Si opp avtalen og levere utstyret tilbake

Leasing gir handlefrihet for din virksomhet når du har behov for det.Frigjør kapital

Ved leasing bindes ikke kapital opp. Investeringene fordeles over leieperioden og din virksomhet får et større handlingsrom.

Dette vil også være med på å redusere balansen og forbedre dine nøkkeltall. Ved å velge leasing fremfor å kjøpe, har dere mulighet til å skaffe dere nødvendig og moderne utstyr uten å binde egenkapital eller belaste andre lånekilder.Enkelhet

Du velger leverandører. Butikkfinans syr sammen en komplett pakke og tilbyr investeringene på leie. Det frigjør tid og du kan fokusere på din kjernevirksomhet.Finansiell spredning

Butikkfinans henter kapital fra flere banker, og sørger for finansiell spredning for din virksomhet. Ved leie av driftsmidler som synker i verdi, unngår du å belaste dine lånekreditter i banken. Banken bør brukes til investeringer som gir selskapet ditt avkastning. 

«Lei det som synker i verdi – kjøp det som stiger i verdi.» 
- J. Paul GettySkattefordeler

Leie gir raskere skattemessig utgiftsføring enn tradisjonelt kjøp med saldoavskrivning. 

De samlede avskrivningene ved lånefinansiering er lavere enn de totale leiekostnadene i leieperioden, og dermed er det større skattemessige fradrag ved leasing fremfor lån. Derfor er det gunstig for deg å velge leiefinansiering, fremfor kjøp med lånefinansiering.Oppgradering

Din virksomhet kan oppgradere til markedstilpasset og effektivt utstyr i leieperioden uten å betale et høyere leiebeløp. Det betyr at dere alltid kan være oppdatert. Når man oppgraderer utstyret forlenger man leieperioden ved at nyinvesteringen blir inkludert i den eksisterende leieavtalen. På denne måten vil ikke det månedlige leiebeløpet påvirkes. 

Ved endt leieperiode kan man i prinsippet ta ut alt av det leide utstyret, og anskaffe helt nytt med samme leasingbeløp. Dette gir deg en glimrende mulighet til alltid å henge med på den teknologiske utviklingen, samt å ha kundetilpasset utstyr og innredning til enhver tid.

Butikkfinans AS

Telefon: +47 40 00 11 92
Besøksadresse: Fossegrenda 7B
Postnr./Sted: 7038 Trondheim

E-post: post@butikkfinans.no
Ved å legge inn din e-post og telefon nr så samtykker du at Butikkfinans AS kan lagre dine kontaktopplysninger for å kunne ta kontakt med deg

KONTAKT OSS: +47 40 00 11 92 / post@butikkfinans.no

Personvernerklæring
Levert av  
mangadexmangadex